Îòïå÷àòàíà ïàíàìà Àèäà Collection D'Art PA1515 - Amsterdam Уголеми

Отпечатана панама Аида Collection D'Art PA1515 - Amsterdam

PA1515

Нов продукт

Размер на панамата 24 см / 47 см ; размер на отпечатаното изображение 19 см. / 38 см.Всеки модел има упътване, в което са указани номерата (DMC) и количеството на необходимите конци. Щампите са отпечатани на 100 % памучна панама. Панамата е 14 каунта. 

17,20 лв