Îòïå÷àòàíà ïàíàìà Àèäà Collection D'Art PA1142 - Ñèíèÿò ôîíòàí Уголеми

Отпечатана панама Аида Collection D'Art PA1142 - Синият фонтан

PA1142

Нов продукт

Размер на панамата 37 см / 49 см ; размер на отпечатаното изображение 35 см. / 28 см.Всеки модел има упътване, в което са указани номерата (DMC) и количеството на необходимите конци. Щампите са отпечатани на 100 % памучна панама. Панамата е 14 каунта.

Последен артикул в наличност

26,30 лв