Îòïå÷àòàíà ïàíàìà Àèäà Collection D'Art PA1215 - òåìåíóãè Уголеми

Отпечатана панама Аида Collection D'Art PA1215 - теменуги

PA1215

Нов продукт

Размер на панамата 41 см / 41 см ; размер на отпечатаното изображение 34 см. / 34 см.Всеки модел има упътване, в което са указани номерата (DMC) и количеството на необходимите конци. Щампите са отпечатани на 100 % памучна панама. Панамата е 14 каунта.

27,90 лв